Best dating sites

Many local newspapers had online personals in the mid 1990s but were bought out by these big dating sites. From some of the comments it really shows how desperate dating sites are for money that they even advertise in comment sections. You have a much better chance going to local events and you will probably spend less than what you would spend on an online dating site. Other apps have…

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa zavádza zaokrúhľovanie ceny za tovary a služby platenej v hotovosti na 5 eurocentov. Jej cieľom je minimalizovať používanie 1- a 2-eurocentových mincí. Príjemcovia platieb však aj po zavedení povinného zaokrúhľovania budú naďalej povinní prijímať pri platbách v hotovosti 1- a 2-eurocentové mince. Inými slovami, tieto mince zostanú na Slovensku zákonným platidlom tak, ako zostávajú…

Sada – nový typ skladovej karty

Vo verzii systému OBERON Máj/2022 pribudol v module Skladová evidencia nový typ skladovej karty – sada. Rozšíril tak celkový zoznam typov skladových kariet na šesť: jednoduchá karta, vratný obal, služba, sada, výrobok a receptúra. V tejto súvislosti pribudla v Pomocníkovi nová téma Typy skladových kariet s podrobnou klasifikáciou a prehľadnou tabuľkou s porovnaním jednotlivých typov skladových kariet. Na čo je tento nový typ skladovej karty určený a aké možnosti evidencie…

Tipy na prácu s fakturáciou 2

V predchádzajúcom článku sme pre používateľov systému OBERON zhrnuli niekoľko zaujímavých tipov na prácu s fakturáciou v moduloch Účtovníctvo a Skladová evidencia. Mohli sa tak dozvedieť, ako napríklad rýchlo a jednoducho vyhľadať obchodného partnera na internete, ako zistiť, či nový odberateľ nemá dlhy a nedoplatky voči štátu, ako overiť číslo IČ DPH obchodného partnera, prípadne bankové účty dodávateľov – platiteľov DPH, ale aj ďalšie praktické informácie. V tomto článku nadväzujeme…

Správa údržby

Jednou z noviniek vo verzii systému OBERON Marec/2022 je okrem iného aj evidencia Správa údržby v module Hotelová recepcia. Podobne ako v prípade knihy Kalendár podujatí, o ktorej sme informovali v predchádzajúcom článku, ide o novú evidenciu, ktorá bola do systému OBERON zapracovaná, aby používateľom modulu Hotelová recepcia ešte viac uľahčila prevádzku ich ubytovacích zariadení. Na čo je táto nová evidencia určená a ako môže pomôcť používateľom systému OBERON poskytujúcim…

Kalendár podujatí

Vo verzii systému OBERON Marec/2022 pribudlo v module Hotelová recepcia niekoľko noviniek. Jednou z nich je Kalendár podujatí. Ide o novú evidenciu, ktorá bola do systému OBERON zapracovaná, aby používateľom modulu Hotelová recepcia umožnila prevádzkovať ich ubytovacie zariadenia ešte efektívnejšie. Na čo je táto nová evidencia určená a ako môže uľahčiť prácu používateľom systému OBERON poskytujúcim ubytovanie a súvisiace služby – odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v nasledujúcom…

Nová verzia OBERON-u Marec/2022

OBERON Konektor pre databázový server MySQL 8.0  – bol aktualizovaný konektor pre pripojenie k databázovému serveru MySQL verzie 8.0. Kniha majetku – tak v knihe investičného majetku, ako aj v knihe drobného investičného majetku pribudla možnosť evidencie elektronických príloh. Export/import – v automatických úlohách pribudla možnosť automaticky importovať (sťahovať) pravidlá rozšírenej cenotvorby, a tak automaticky zasielať cenotvorbu z centrály do pobočky, prípadne importovať cenotvorbu od dodávateľa. Pôvodne bolo potrebné import pravidiel…