Naše služby

Pokladnica Oberon

Vytvorte z Vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu prepojenú na sklad a účtovníctvo. Pokladnica je prispôsobená pre veľkoobchod, maloobchod, reštauráciu, prípadne dotykový displej s režimom FastFood.

eKasa,VRP,Pandora

Bowa, Varos, Easypos,Pandora Exalogic, VRP . Poradenstvo, predaj,konfigurácia, inštalácia, školenie, servis.

Služby

Správa počítačových sietí, servis výpočtovej techniky.

ASTON – Android Stock Terminal ONline


Vykonávajte inventúru a ďalšie činnosti v sklade jednoducho so smartfónom alebo využite profesionálny mobilný terminál ODA (OBERON Data Assistant) za bezkonkurenčnú cenu.

ASTON

Aplikácia Android Stock Terminal ONline

Vykonávajte inventúru a ďalšie činnosti v sklade jednoducho so smartfónom alebo využite profesionálny mobilný terminál ODA (OBERON Data Assistant) za bezkonkurenčnú cenu.
Ukážky obrazoviek

OBERON Data Assistant
Skladová evidencia
ASTON – Android Stock Terminal ONline

ASTON je aplikácia určená pre mobilné zariadenia (terminály, smartfóny, tablety) s operačným systémom Android.

Softvér je možné používať výhradne s programom OBERON – Agenda firmy, s ktorým komunikuje prostredníctvom webových služieb. Z tohto dôvodu je potrebné v prevádzke zabezpečiť WiFi pripojenie do lokálnej počítačovej siete.

Aplikácia má využitie pri inventúre skladu – umožňuje zadávanie fyzických množstiev do inventúrneho súpisu priamo na mobilnom zariadení.

Viacero spôsobov načítania skladovej karty
Zobrazenie rozšírených informácií o skladovej karte
Pokročilá práca s variantmi
Možnosť práce v inkrementálnom režime

Aplikačný program ďalej umožňuje:

jednoduchú a intuitívnu kontrolu cien priamo v teréne (napr. v obchodnej prevádzke),
výdaj zo skladu (tvorbu výdajok priamo v sklade),
sledovanie vyskladnenosti tovaru (sledovanie, resp. evidenciu fyzických množstiev tovarov vydaných zo skladu).

Pripravujeme rozšírenie aj o ďalšie funkcie:

príjem/naskladnenie…

Možnosť použiť s bežným smartfónom alebo s profesionálnym mobilným terminálom OBERON Data Assistant

Najnovšie správy