Na základe novely zákona o DPH sa v prípade reštauračných a stravovacích služieb v období od 1. januára 2024 zvyšuje sadzba dane z pridanej hodnoty na 20 %. Inými slovami, alkoholické nápoje sa touto novelou vylučujú z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby zavedenej v roku 2023 (viac informácií v článku Znížená DPH 10 % pre šport a gastro). Uvedená zmena sa vzťahuje na podávanie alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu.

Zmena v zákone

V novele zákona ide konkrétne o túto zmenu:

V prílohe č. 7a sa za slová „stravovacie služby2)“ vkladajú slová „s výnimkou podávania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu“.

Obrázok č. 1: Citovaná zmena v zákone č. 530/2023 Z. z., čl. XI