Skvelým pomocníkom pri účtovaní pokladničných dokladov (bločkov) v systéme OBERON v posledných rokoch je mobilná aplikácia QeeR skener. Namiesto manuálneho „nahadzovania“ bločkov umožňuje účtovať pokladničné doklady v peňažnom, resp. účtovnom denníku v module Účtovníctvo veľmi elegantne – rýchlym a jednoduchým nasnímaním QR kódu, ktorý sa nachádza na každom doklade zaevidovanom v systéme eKasa. Tí účtovníci, ktorí si aplikáciu vyskúšali, sú doslova nadšení. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli dať našim používateľom túto bezplatnú aplikáciu znovu do pozornosti. Okrem toho, že aplikáciu môžu získať úplne zadarmo, nemusia si kupovať ani žiadne ďalšie zariadenie. Na účtovanie môžu jednoducho využiť svoj smartfón.

O čo ide?

Pomocou mobilnej aplikácie QeeR skener od firmy EXALOGIC (prípadne každého ručného snímača čiarových kódov s podporou QR kódov) je možné v peňažnom, resp. účtovnom denníku v module Účtovníctvo automaticky účtovať pokladničné doklady (bločky) zo systému eKasa. Stačí jednoducho nasnímať QR kód na pokladničnom doklade a OBERON následne stiahne údaje dokladu z internetu a zaeviduje ich do peňažného/účtovného denníka.

Ako to funguje?

Každý vystavený pokladničný doklad obsahuje čiarový QR kód. Po jeho nasnímaní OBERON automaticky v systéme eKasa finančnej správy vyhľadá daný doklad (podobne ako aplikácia Over doklad), údaje z neho stiahne a zaeviduje do peňažného/účtovného denníka. Vo formulári účtovania sa automaticky nastaví:

 • dátum vyhotovenia dokladu,
 • obchodný partner,
 • suma dokladu aj s rozpisom DPH,
 • do poľa Doplňujúci text sa zapíše relevantná položka.

Aplikácia QeeR skener

 • Mobilná aplikácia QeeR skener je vlastne softvérovým snímačom QR kódov vyvinutým firmou EXALOGIC. Je určená pre mobilné zariadenia s operačnými systémami Android a iOS. K OBERON-u sa pripája prostredníctvom WiFi siete.
 • Aplikáciu je možné využiť predovšetkým na skenovanie QR kódov na pokladničných dokladoch v systéme eKasa na ich zápis do peňažného/účtovného denníka, existujú však aj iné spôsoby využitia (napr. sken QR kódu pri storne pokladničného dokladu v Pokladnici OBERON, prípadne iné).
 • Výhodou mobilnej aplikácie oproti ručnému snímaču je, že umožňuje nasnímať viac dokladov naraz a tie je potom možné postupne účtovať.
 • V prípade účtovania pre viaceré firmy je potrebné zariadenie (snímač čiarových kódov s podporou QR kódov alebo QR skener) pridať do každej firmy zvlášť.
 • Všetky potrebné informácie k inštalácii aplikácie QeeR skener získate v téme QeeR skener – inštalácia.

Ako zaúčtovať pokladničný doklad?

Pred začatím účtovania odporúčame zoradiť pokladničné doklady (bločky) podľa typu, napr. nákup PHL, nákup materiálu, opravy a udržiavanie, cestovné náklady atď. Pred účtovaním konkrétnej skupiny bločkov je potrebné v peňažnom, resp. účtovnom denníku nastaviť príslušnú predkontáciu. Predkontáciu použitú pri účtovaní prvého dokladu program automaticky doplní aj pri účtovaní nasledujúceho dokladu.

 1. V prvom kroku je potrebné vykonať inštaláciu aplikácie QeeR skener tak v OBERON-e, ako aj v mobilnom zariadení. Všetky potrebné informácie k inštalácii aplikácie QeeR skener získate v téme QeeR skener – inštalácia.
 2. V programe OBERON – Agenda firmy, Účtovníctvo otvorte peňažný, resp. účtovný denník. Nastavte predkontáciu podľa typu pokladničných dokladov, ktoré budete účtovať (napr. nákup PHL).
 3. V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu QeeR skener. V hlavnej ponuke vyberte možnosť Skener.
 4. Stlačte tlačidlo Skenovať. Zobrazí sa rámček, do ktorého zamerajte QR kód pokladničného dokladu. Postupne nasnímajte ďalšie doklady rovnakého typu (napr. nákup PHL).
 5. Po nasnímaní dokladov v mobilnej aplikácii vyberte doklad, ktorý chcete poslať do OBERON-u a stlačte tlačidlo Odoslať.
 6. Aplikácia nasnímaný doklad zapíše do peňažného, resp. účtovného denníka.
 7. Alternatívne môžete použiť ručný snímač čiarových kódov s podporou QR kódov. Pri snímaní čiarového kódu je potrebné zamerať snímač zariadenia na kód a stlačiť tlačidlo. Vzápätí sa údaje z kódu načítajú do OBERON-u.

Snímače čiarových kódov

Na prácu s aplikáciou je možné použiť akékoľvek mobilné zariadenie s operačným systémom Android alebo iOS. V prípade, že na účtovanie pokladničných dokladov uprednostňujete ručný snímač čiarových kódov, firma EXALOGIC implementovala do  systému OBERON drôtový aj bezdrôtový snímač čiarových kódov (vrátane QR kódov). Oba typy zariadení si môžete teraz zakúpiť aj v našom e-shope EXALOGIC.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie získate na stránke QeeR skener alebo snímače čiarových kódov, v Pomocníku OBERON a v nasledujúcom videu Snímač QR kódov QeeR skener pre OBERON: