Naše Služby

Predaj a správa fiškálnych modulov

 • predaj
 • inštalácia / konfigurácia
 • prepojenie s ekonomickým systémom
 • odstraňˆovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora)
 • konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
 • inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov napr. Oberon, Kros, MRP, Pohoda..
 • profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)
 • servisná kontrola
 • poskytovanie základných školení

Správa počítačov a periférií

 • antivíusová ochrana
 • inštalácie / reinštalácie softvéru na počítačoch
 • čistenie PC od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.)
 • odstraňˆovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora)
 • konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
 • inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov napr. Oberon, Kros, MRP, Pohoda..
 • profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)
 • podrobná evidencia HW a SW
 • poskytovanie základnĂ˝ch školenĂ­
 • audit a legalizácia SW licencií

Správa serverov

 • inštalácie / reinštalácie operaÄŤnĂ©ho systĂ©mu na serveroch (Windows Server)
 • inštalácie / reinštalácie softvĂ©ru na serveroch (Exchange, SQL, ekonomickĂ˝ software…)
 • zabezpeÄŤenie nepretrĹľitĂ©ho chodu servera
 • pravidelná aktualizácia kritickĂ˝ch balĂ­kov od vĂ˝robcu SW
 • správa inštalovanĂ©ho softvĂ©ru na servery (MS Exchange, SQL Server,Kerio…)
 • správa DNS, DHCP …
 • správa užívateÄľskĂ˝ch účtov (active directory)
 • optimalizácia vĂ˝konu servera
 • zabezpeÄŤenie bezpeÄŤnosti servera / firewall
 • archivácia systĂ©mu a dát
 • správa serverovĂ˝ch licenciĂ­ + ich evidencia
 • centrálna antivĂ­rusová ochrana

Internet

 • konzultačná a poradenská činnosť / výber providera (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • inštalácie / reinštalácie hardware
 • konfigurácia počítačov a siete na pripojenie k internetu
 • zabezpečenie ochrany siete a počítaťov
 • konfigurácia hardware potrebného na pripojenie k internetu