Naše SLUŽBY

Predaj a správa fiškálnych modulov

 • predaj
 • inštalácie / konfigurácia
 • prepojenie s ekonomickým systémom
 • odstraňovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora)
 • konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
 • inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov – Oberon, Kros, MRP, Pohoda..
 • profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)
 • servisná kontrola
 • poskytovanie základných školení

Správa počítačov a periférií

 • antivírusová ochrana
 • inštalácie / reinštalácie softvéru na počítačoch
 • čistenie PC od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.)
 • odstraňovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora)
 • konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
 • inštalácia, aktualizácia a konfigurácia rôznych ekon. systémov – Oberon, Kros, MRP, Pohoda..
 • profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)
 • podrobná evidencia HW a SW
 • poskytovanie základných školení
 • audit a legalizácia SW licencií

Správa serverov

 • inštalácie / reinštalácie operačného systému na serveroch (Windows Server)
 • inštalácie / reinštalácie softvéru na serveroch (Exchange, SQL, ekonomický software…)
 • zabezpečenie nepretržitého chodu servera
 • pravidelná aktualizácia kritických balíkov od výrobcu SW
 • správa inštalovaného softvéru na servery (MS Exchange, SQL Server,Kerio…)
 • správa DNS, DHCP …
 • správa užívateľských účtov (active directory)
 • optimalizácia výkonu servera
 • zabezpečenie bezpečnosti servera / firewall
 • archivácia systému a dát
 • správa serverových licencií + ich evidencia
 • centrálna antivírusová ochrana

Internet

 • konzultačná a poradenská činnosť / výber providera (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • inštalácie / reinštalácie hardware
 • konfigurácia počítačov a siete na pripojenie k internetu
 • zabezpečenie ochrany siete a počítačov
 • konfigurácia hardware potrebného na pripojenie k internetu