LETNÁ NOVINKA z FiskalPRO: Funkcia PREPITNÉ spustená!

LETNÁ NOVINKA z FiskalPRO: Funkcia PREPITNÉ spustená! LETNÁ NOVINKA z FiskalPRO: Funkcia PREPITNÉ spustená! Nikdy nebolo jednoduchšie dať obsluhe prepitné pri platbe kartou. 😀 Funkcia PREPITNÉ je navrhnutá tak, aby zjednodušila celý platobný proces v gastro a HoReCa prevádzkach a motivovala personál k lepším výkonom. Zákazník má takto možnosť pohodlne vyjadriť spokojnosť s obsluhou, čo určite prevádzky ocenia počas sezóny na letných terasách, ale aj pri mobilnom predaji na festivaloch či…

Zvýšená DPH 20 % na alkoholické nápoje

Na základe novely zákona o DPH sa v prípade reštauračných a stravovacích služieb v období od 1. januára 2024 zvyšuje sadzba dane z pridanej hodnoty na 20 %. Inými slovami, alkoholické nápoje sa touto novelou vylučujú z uplatňovania zníženej sadzby dane na reštauračné a stravovacie služby zavedenej v roku 2023 (viac informácií v článku Znížená DPH 10 % pre šport a gastro). Uvedená zmena sa vzťahuje na podávanie alkoholických nápojov…

Vkladajte prílohy pomocou Drag&Drop!

Vo verzii November/2023 systém OBERON prináša niekoľko noviniek. Jednou z najhorúcejších je zapracovanie funkcie Drag&Drop – to znamená možnosti vkladať do programu dokumenty a obrázky jednoduchým uchopením a potiahnutím daného súboru z jeho pôvodného umiestnenia priamo do príslušnej evidencie v OBERON-e. Ako táto novinka funguje, na čo všetko sa môže použiť a ako môže uľahčiť prácu používateľom OBERON-u – odpovede na tieto i ďalšie otázky sa dozviete v nasledujúcom prehľade.…

Zachyťte moderné trendy podpisovania

Vo verzii Júl/2023 pribudla v systéme OBERON okrem iného horúca novinka, a to vo forme implementácie komunikácie s novým typom zariadenia – digitálnou podpisovou podložkou. Naši používatelia sa s týmto zariadením mali možnosť stretnúť najmä vo finančných a právnych inštitúciách, ale aj v rôznych iných obchodných prostrediach, kde je potrebné podpisovať dokumenty. Od poslednej verzie programu možnosť vyhotovovať digitálne podpisy pribudla aj vo vybraných evidenciách OBERON-u. O ktoré evidencie ide,…

eKasa tlačiareň s platobným terminálom

FiskalPRO vám predstavuje inovatívne a originálne eKasa pokladničné riešenia Naše riešenia sú určené pre gastro prevádzky, mobilný predaj, maloobchod, veľkoobchod, služby či distribúciu a rozvoz! Pokladnica a platobný terminál v 1 zariadení zabezpečí na každej kamennej či mobilnej prevádzke rýchly a spoľahlivý predaj.

Nová verzia OBERON-u Júl/2023

Dňa 01.08.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2023.

Účtujte bločky rýchlo a jednoducho

Skvelým pomocníkom pri účtovaní pokladničných dokladov (bločkov) v systéme OBERON v posledných rokoch je mobilná aplikácia QeeR skener. Namiesto manuálneho „nahadzovania“ bločkov umožňuje účtovať pokladničné doklady v peňažnom, resp. účtovnom denníku v module Účtovníctvo veľmi elegantne – rýchlym a jednoduchým nasnímaním QR kódu, ktorý sa nachádza na každom doklade zaevidovanom v systéme eKasa. Tí účtovníci, ktorí si aplikáciu vyskúšali, sú doslova nadšení. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli dať našim…

Inventúra s aplikáciou ASTON

Každá účtovná jednotka, ktorá eviduje skladové zásoby, je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinná v pravidelných intervaloch vykonávať fyzickú inventúru skladu. Táto povinnosť súvisí so širším úkonom inventarizácie, v rámci ktorej účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania) v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Bez presnej evidencie skladových zásob by nebola možná ich kontrola, nedali by sa prijímať včasné…

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa zavádza zaokrúhľovanie ceny za tovary a služby platenej v hotovosti na 5 eurocentov. Jej cieľom je minimalizovať používanie 1- a 2-eurocentových mincí. Príjemcovia platieb však aj po zavedení povinného zaokrúhľovania budú naďalej povinní prijímať pri platbách v hotovosti 1- a 2-eurocentové mince. Inými slovami, tieto mince zostanú na Slovensku zákonným platidlom tak, ako zostávajú…