Zachyťte moderné trendy podpisovania

Vo verzii Júl/2023 pribudla v systéme OBERON okrem iného horúca novinka, a to vo forme implementácie komunikácie s novým typom zariadenia – digitálnou podpisovou podložkou. Naši používatelia sa s týmto zariadením mali možnosť stretnúť najmä vo finančných a právnych inštitúciách, ale aj v rôznych iných obchodných prostrediach, kde je potrebné podpisovať dokumenty. Od poslednej verzie programu možnosť vyhotovovať digitálne podpisy pribudla aj vo vybraných evidenciách OBERON-u. O ktoré evidencie ide,…

eKasa tlačiareň s platobným terminálom

FiskalPRO vám predstavuje inovatívne a originálne eKasa pokladničné riešenia Naše riešenia sú určené pre gastro prevádzky, mobilný predaj, maloobchod, veľkoobchod, služby či distribúciu a rozvoz! Pokladnica a platobný terminál v 1 zariadení zabezpečí na každej kamennej či mobilnej prevádzke rýchly a spoľahlivý predaj.

Nová verzia OBERON-u Júl/2023

Dňa 01.08.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2023.

Účtujte bločky rýchlo a jednoducho

Skvelým pomocníkom pri účtovaní pokladničných dokladov (bločkov) v systéme OBERON v posledných rokoch je mobilná aplikácia QeeR skener. Namiesto manuálneho „nahadzovania“ bločkov umožňuje účtovať pokladničné doklady v peňažnom, resp. účtovnom denníku v module Účtovníctvo veľmi elegantne – rýchlym a jednoduchým nasnímaním QR kódu, ktorý sa nachádza na každom doklade zaevidovanom v systéme eKasa. Tí účtovníci, ktorí si aplikáciu vyskúšali, sú doslova nadšení. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli dať našim…

Inventúra s aplikáciou ASTON

Každá účtovná jednotka, ktorá eviduje skladové zásoby, je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinná v pravidelných intervaloch vykonávať fyzickú inventúru skladu. Táto povinnosť súvisí so širším úkonom inventarizácie, v rámci ktorej účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania) v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Bez presnej evidencie skladových zásob by nebola možná ich kontrola, nedali by sa prijímať včasné…

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa zavádza zaokrúhľovanie ceny za tovary a služby platenej v hotovosti na 5 eurocentov. Jej cieľom je minimalizovať používanie 1- a 2-eurocentových mincí. Príjemcovia platieb však aj po zavedení povinného zaokrúhľovania budú naďalej povinní prijímať pri platbách v hotovosti 1- a 2-eurocentové mince. Inými slovami, tieto mince zostanú na Slovensku zákonným platidlom tak, ako zostávajú…