eKasa PANDORA

Podpora prehľadových, denných a intervalových uzávierok, expresná tlač pokladničných dokladov a celý rad ďalších atraktívnych vlastností.

Pokladnica aj softvér od jedného výrobcu
Hardvérová pokladnica aj pokladničný softvér od firmy EXALOGIC
Prevádzky s vysokou kadenciou predaja

Pokladnica aj softvér od jedného výrobcu

Hardvérová pokladnica aj pokladničný softvér od firmy EXALOGIC
 

Všetky typy uzávierok

Podpora všetkých typov uzávierok – dennej, prehľadovej aj intervalovej

Prevádzky s vysokou kadenciou predaja

Kapacita chráneného dátového úložiska až 26 GB (1,6 mil. dokladov, t. j. napr. 15 rokov pri 300 dokladoch/deň)

Kumulované obraty podľa typov platieb

Tlač kumulovaných obratov v dennej uzávierke podľa stavu na serveri finančnej správy v členení podľa typov platieb

Expresná tlač pokladničných dokladov

Začiatok tlače pokladničného dokladu po prvej sekunde

Aktualizácia PPEKK v cene zariadenia

Prípadné budúce aktualizácie pokladničného programu eKasa klient zdarma

Plnohodnotné zdieľanie pokladnice

Tlač pokladničných dokladov z viacerých počítačov na jednej fiškálnej tlačiarni

Sieť zmluvných partnerov

Objednávka, inštalácia a podpora pomocou širokej siete servisných stredísk po celom území Slovenska

 
 
 
 
 

 

 
Podpora platidiel (typov platieb)
Tlač obratov pokladnice (typy platieb)
Tlač kumulatívnych obratov podľa stavu na serveri FS SR (typy platieb)
Priebežná uzávierka
Denná uzávierka
Intervalová uzávierka
Evidencia zostatku tržby
Tlač nedaňových dokladov
Tlač kópie posledného dokladu
Tlač kópie staršieho dokladu
Plnohodnotné zdieľanie (tlač z viacerých počítačov)
Tlač textov na doklade