Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti

Dňa 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorou sa zavádza zaokrúhľovanie ceny za tovary a služby platenej v hotovosti na 5 eurocentov. Jej cieľom je minimalizovať používanie 1- a 2-eurocentových mincí. Príjemcovia platieb však aj po zavedení povinného zaokrúhľovania budú naďalej povinní prijímať pri platbách v hotovosti 1- a 2-eurocentové mince. Inými slovami, tieto mince zostanú na Slovensku zákonným platidlom tak, ako zostávajú…

Sada – nový typ skladovej karty

Vo verzii systému OBERON Máj/2022 pribudol v module Skladová evidencia nový typ skladovej karty – sada. Rozšíril tak celkový zoznam typov skladových kariet na šesť: jednoduchá karta, vratný obal, služba, sada, výrobok a receptúra. V tejto súvislosti pribudla v Pomocníkovi nová téma Typy skladových kariet s podrobnou klasifikáciou a prehľadnou tabuľkou s porovnaním jednotlivých typov skladových kariet. Na čo je tento nový typ skladovej karty určený a aké možnosti evidencie…

Tipy na prácu s fakturáciou 2

V predchádzajúcom článku sme pre používateľov systému OBERON zhrnuli niekoľko zaujímavých tipov na prácu s fakturáciou v moduloch Účtovníctvo a Skladová evidencia. Mohli sa tak dozvedieť, ako napríklad rýchlo a jednoducho vyhľadať obchodného partnera na internete, ako zistiť, či nový odberateľ nemá dlhy a nedoplatky voči štátu, ako overiť číslo IČ DPH obchodného partnera, prípadne bankové účty dodávateľov – platiteľov DPH, ale aj ďalšie praktické informácie. V tomto článku nadväzujeme…

Správa údržby

Jednou z noviniek vo verzii systému OBERON Marec/2022 je okrem iného aj evidencia Správa údržby v module Hotelová recepcia. Podobne ako v prípade knihy Kalendár podujatí, o ktorej sme informovali v predchádzajúcom článku, ide o novú evidenciu, ktorá bola do systému OBERON zapracovaná, aby používateľom modulu Hotelová recepcia ešte viac uľahčila prevádzku ich ubytovacích zariadení. Na čo je táto nová evidencia určená a ako môže pomôcť používateľom systému OBERON poskytujúcim…

Kalendár podujatí

Vo verzii systému OBERON Marec/2022 pribudlo v module Hotelová recepcia niekoľko noviniek. Jednou z nich je Kalendár podujatí. Ide o novú evidenciu, ktorá bola do systému OBERON zapracovaná, aby používateľom modulu Hotelová recepcia umožnila prevádzkovať ich ubytovacie zariadenia ešte efektívnejšie. Na čo je táto nová evidencia určená a ako môže uľahčiť prácu používateľom systému OBERON poskytujúcim ubytovanie a súvisiace služby – odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v nasledujúcom…

Nová verzia OBERON-u Marec/2022

OBERON Konektor pre databázový server MySQL 8.0  – bol aktualizovaný konektor pre pripojenie k databázovému serveru MySQL verzie 8.0. Kniha majetku – tak v knihe investičného majetku, ako aj v knihe drobného investičného majetku pribudla možnosť evidencie elektronických príloh. Export/import – v automatických úlohách pribudla možnosť automaticky importovať (sťahovať) pravidlá rozšírenej cenotvorby, a tak automaticky zasielať cenotvorbu z centrály do pobočky, prípadne importovať cenotvorbu od dodávateľa. Pôvodne bolo potrebné import pravidiel…