Nový upgrade OBERON-u

Nový upgrade OBERON-u

Po dočasnom riešení v súvislosti s chybnými aktualizáciami Windows z januára 2019 firma EXALOGIG pristúpila k trvalému riešeniu vzniknutého problému. Ide o nový upgrade OBERON-u, ktorý vzniknutú situáciu rieši natrvalo bez ohľadu na to, či firma Microsoft chybu odstráni, alebo nie. Nefunkčný OBERON V prípade, že vám OBERON hlási chybu pri spustení (Obrázok č. 1Prečítajte si viac o Nový upgrade OBERON-u[…]

Od roku 2019 znížená DPH na ubytovanie

Od roku 2019 znížená DPH na ubytovanie

Dňa 01.01.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá zníži sadzbu DPH na všetky ubytovacie služby z pôvodných 20 % na 10 %. Znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa teda bude vzťahovať na ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii produktov podľa činností, tzv. CPA,Prečítajte si viac o Od roku 2019 znížená DPH na ubytovanie[…]

Hore