Sada – nový typ skladovej karty

Vo verzii systému OBERON Máj/2022 pribudol v module Skladová evidencia nový typ skladovej karty – sada. Rozšíril tak celkový zoznam typov skladových kariet na šesť: jednoduchá karta, vratný obal, služba, sada, výrobok a receptúra. V tejto súvislosti pribudla v Pomocníkovi nová téma Typy skladových kariet s podrobnou klasifikáciou a prehľadnou tabuľkou s porovnaním jednotlivých typov skladových kariet.

Na čo je tento nový typ skladovej karty určený a aké možnosti evidencie ponúka – odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v nasledujúcom krátkom prehľade.

Špeciálny typ skladovej karty

Sada predstavuje špeciálny typ skladovej karty, ktorá sa skladá z ďalších skladových kariet (inými slovami makrokarta alebo set). Pri výdaji skladovej karty tohto typu sa do dokladu nezapíše priamo táto skladová karta, ale všetky skladové karty uvedené v sade (pozri Obrázok č. 2).

Sada sa môže skladať len z jednoduchých skladových kariet (nie je možné do sady vložiť inú sadu). Typickým príkladom sady je napr. počítačová zostava (PC + monitor + klávesnica + myš…), satelitný set (prijímač + parabola + kábel + konzola…) a pod.

Príklad skladovej karty typu sada

Príkladom skladovej karty typu sada je skladová karta Počítačová zostava HP PAVILION zložená z ďalších jednoduchých skladových kariet, na ktoré bola uplatnená zľava 5% z cenovej hladiny 1.

Tabuľka č. 1: Skladová karta typu sada Počítačová zostava HP PAVILION        
ČísloNázovMJPredajná cena s DPH (€)
00201Počítačová zostava HP PAVILIONks1161,73
Tabuľka č. 2: Zloženie sady Počítačová zostava HP PAVILION
ČísloNázovMJMnožstvoPredajná cena s DPH (€)
00105Počítač HP PAVILION GAMING TG01-1122NCks1939,55
00106Klávesnica  GENIUS SLIMSTAR 230ks110,44
00107Myš HP X220 drôtováks111,39
00108Monitor Samsung T35F 24″ FULL HD  75Hz, IPSks1141,55
00109Reproduktory Logitech Z-333 2.1  80wks158,80
Obrázok č. 1: Príklad skladovej karty typu sada – Počítačová zostava HP PAVILION

Možnosti cenotvorby

Pri zadaní predajných cien jednotlivých položiek sady (skladových kariet) je k dispozícii viacero možností:

  • Fixná cena – použije sa zadaná predajná cena s DPH za mernú jednotku.
  • Cenová hladina 1 – 4 – použije sa zvolená cenová hladina 1 – 4 zadaná na skladovej karte v záložke Cena.
  • Cenová hladina automaticky – použije sa cenová hladina nastavená vo formulári Obchodný partner, záložka Cena.
  • Zľava z ceny 1 – 4 – použije sa cena po zadanej percentuálnej zľave zo zvolenej cenovej hladiny 1 – 4 zadanej na skladovej karte v záložke Cena.
  • Zľava z ceny automaticky – použije sa cena po zadanej percentuálnej zľave z cenovej hladiny nastavenej vo formulári Obchodný partner, záložka Cena.

Ďalšie informácie

Skladovú kartu typu sada nie je možné do skladu prijať. Množstvo na skladovej karte je vždy nulové (neeviduje sa). Pri odpisovaní predaných množstiev sád program automaticky odpíše množstvá na skladových kartách jednotlivých položiek sád. Napr. pri vydaní sady Počítačová zostava bude odpísané po jednom kuse na skladových kartách PC, monitor, klávesnica, myš a pod.

Skladová karta typu sada nepodporuje viazané položky, t. j. pri vložení do sady skladovej karty, ktorá obsahuje viazanú položku, a následnom vložení takejto sady do dokladu sa táto viazaná položka do dokladu nevloží.

Obrázok č. 2: Skladová karta typu sada po pridaní do výdajky

Sada a vratné obaly

Skladovú kartu typu sada je možné použiť aj pri predaji napr. darčekových košov, ktoré obsahujú vratné obaly (PET fľaše, plechovky, pivové fľaše…). Tu sa však nevyužíva viazaná položka, ale vytvorí sa sada, ktorá bude obsahovať skladovú kartu napr. Darčekový kôš a toľko kusov vratných obalov, koľko ich darčekový kôš obsahuje (napr. 3 plechovky). Po pridaní skladovej položky Darčekový kôš do dokladu sa tak do dokladu automaticky pridajú aj vratné obaly.

Obrázok č. 3: Príklad skladovej karty typu sada – Darčekový kôš De Luxe s vratnými obalmi

Okrem toho skladovú kartu typu sada možno použiť pri predaji väčších balení nápojov, ktoré majú len jeden čiarový kód (napr. 6 ks minerálnych vôd balených spolu). Sada bude v tomto prípade obsahovať 6 ks minerálnych vôd a 6 ks vratných obalov.

Share this Post