Výmena autentifikačných údajov v eKase.

Vážení zákazníci!


Finančná správa v týchto dňoch upozorňuje na výmenu autentifikačných údajov v eKase.

Postupne sa končí platnosť autentifikačných údajov (AU) nahratých v online registračných pokladniciach (ORP). Platnosť údajov, ktoré sú potrebné na evidenciu tržieb, trvá dva roky od vystavenia. Výmena údajov je nevyhnutná z dôvodu ochrany údajov zasielaných do systému eKasa v zmysle všeobecných platných bezpečnostných štandardov.

Výmenu môžu podnikatelia urobiť pred uplynutím platnosti týchto údajov. Podnikateľa na výmenu údajov automaticky upozorní online registračná pokladnica už 30 dní pred ukončením ich platnosti. Používateľov VRP sa táto povinnosť netýka.

Viac informácií nájdete tu.