Nová verzia OBERON-u Marec/2021

Dňa 04.03.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2021. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2021.

Účtovníctvo

  • Import bankových výpisov – pribudla možnosť importovať záznamy do evidencie bankových výpisov z formátu XML spoločnosti Barion (Barion – platobná brána [CSV]).
  • DPH daňové priznanie – bola opravená chyba pri type DPH Odpočítanie dane (služby § 69) § 49 ods.2 písm. b) – koeficient [18,19] – bol uvedený v nesprávnom riadku výkazu DPH.
  • Účtovanie pohľadávok – bola opravená chyba pri zaúčtovaní účtovného predpisu pohľadávky, keď sa v niektorých prípadoch nevyplnila suma na strane MD. Chyba sa nachádzala len vo verzii Február/2021.
  • Hospodársky rok – boli opravené viaceré nedostatky pri práci s hospodárskym rokom, napr. v tlačových výstupoch výber obdobia podľa mesiaca a pod.

Mzdy a dochádzka

  • Stravné (finančný príspevok) – z dôvodu legislatívnych zmien pribudla nová mzdová položka. Tento finančný príspevok slúži ako alternatíva k stravným lístkom. Viac informácií v článku Stravné lístky v. finančný príspevok.
  • Pracovný kalendár – bolo vylepšené zvýraznenie takých záznamov, pri ktorých už pracovný pomer nie je aktívny. Tento stav nastane vtedy, keď sa pracovníkovi vygeneruje pracovný plán vopred, napr. na celý budúci rok.

Pokladnica OBERON

  • eKasa FiskalPRO – pri nefiškálnych dokladoch sa ukladá do evidencie pokladničných dokladov aj textová kópia dokladu.