eKasa PANDORA

Podpora prehľadových, denných a intervalových uzávierok, expresná tlač pokladničných dokladov a celý rad ďalších atraktívnych vlastností.

 

Tlač kópie posledného dokladu
Tlač kópie staršieho dokladu
Tlač nedaňových dokladov
Tlač doplňujúceho textu k položke
Tlač textu pred a za dokladom
Podpora platidiel (typov platieb)
Denná uzávierka
Priebežná uzávierka
Intervalová uzávierka
Evidencia zostatku tržby
Tlač obratov pokladnice (typy platieb)
Tlač kumulatívnych obratov podľa stavu na serveri FS SR (typy platieb)
Plnohodnotné zdieľanie (tlač z viacerých počítačov)

Ponúkame komplexné pokladničné riešenie od jedného výrobcu – firmy EXALOGIC:

  • pokladničný program eKasa klient (PPEKK) + chránené dátové úložisko (CHDÚ),
  • kvalitná tlačiareň pokladničných dokladov EPSON TM-T20II,
  • pokladničný softvér – modul Pokladnica OBERON.