Nový upgrade OBERON-u

Nový upgrade OBERON-u

Po dočasnom riešení v súvislosti s chybnými aktualizáciami Windows z januára 2019 firma EXALOGIG pristúpila k trvalému riešeniu vzniknutého problému. Ide o nový upgrade OBERON-u, ktorý vzniknutú situáciu rieši natrvalo bez ohľadu na to, či firma Microsoft chybu odstráni, alebo nie. Nefunkčný OBERON V prípade, že vám OBERON hlási chybu pri spustení (Obrázok č. 1Prečítajte si viac o Nový upgrade OBERON-u[…]

Hore