Nová verzia systému OBERON August/2017

Dňa 17.08.2017 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením August/2017. V nasledujúcich riadkoch sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2017.

Skladová evidencia

  • Zlúčenie položiek na doklade – vo výdajke a vydanej faktúre pribudla nová funkcia Zlúčenie položiek.
  • Obmedzený prístup k prijatým objednávkam – pribudlo nové právo používateľov, v ktorom je možné obmedziť prístup k objednávkam iných používateľov. Tým je možné napr. povoliť prístup do evidencie objednávok externým obchodným predajcom, ktorí budú mať prístup len k svojim objednávkam.

Pokladnica OBERON

  • Zobrazovanie položiek na displeji – v reštauračnom režime sa pri zadávaní položiek na otvorený účet nezasiela položka na displej fiškálneho zariadenia – zadávanie položiek je teda mierne zrýchlené.
  • Zľava na Elcom EFox – bola opravená tlač položiek so zľavou (tlačil sa navyše jeden prázdny riadok).

Mzdy a dochádzka

  • Prehľad nadčasov a neplateného voľna – pribudol nový tlačový výstup, v ktorom  je ročný prehľad odpracovaných nadčasových hodín a neplateného voľna.
  • Príkaz k úhrade pri mesačnej uzávierke – oprava exportu údajov zrážky do príkazu na úhradu 2 a 3 pilier (číslo účtu a variabilný symbol).
  • Mzdové sadzby – maximálny denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako dvojnásobok všeobecného vymeriavacieho základu pripadajúceho na jeden deň. Bol upravený výpočet z 1,5 násobku na dvojnásobok a zaokrúhlenie na 4 DM nahor (predtým nadol).
  • Drobné úpravy a vylepšenia – bolo vykonané ďalšie niekoľko drobných úprav a vylepšení.

Hotelová recepcia

  • Správca rezervačných kanálov Beds32 – do OBERON-u bolo implementované pripojenie na rezervačné portály ako Booking.com, Hotel.de, Expedia.com a desiatky ďalších pomocou rezervačného kanála Channel Manager Beds32. Viac informácií o prepojení je možné získať v téme Všeobecne o Channel Manager (manažér rezervačných kanálov). Uvedené prepojenie je vo verzii BETA – je ho však už možné nasadiť v testovacom režime.